dac1
Robert Sheringham în cartea sa „De Anglorum Gentis Origine Disceptatio” (508 pag.,Cambridge University, 1670) În capitolul 10 al tratatului său explică:

„Mai departe, potrivirea obiceiurilor și asemănarea firilor argumentează chiar o înrudire a neamului și a sângelui. Însă sciții, geții, massageții și goții aveau aceeași fire și predispoziție, aceeași gândire și rigoare în organizarea vieții și preocupări și dorințe asemănătoare cam în toate privințele. Voi stărui asupra câtorva lucruri: geții și goții ieșeau în evidență față de alte neamuri prin mulțimea nevestelor și socoteau poligamia la loc de mare cinste.”

Pe lângă alții, poetul comic Menandru, el însuși get, spune astfel despre geți:

„Căci niciunul dintre ai noștri nu poate fi mulțumit cu zece neveste…

Și cei mai mulți își iau unsprezece, ba chiar douăsprezece.

Cine și-a luat doar patru sau cinci e socotit „pe moarte ”, „nenuntit”, nefericit, holtei.
La ai noștri…”

…Odinioară era obiceiul în Dacia printr-o lege consfințită de regii acelui pământ, când teritoriul se umplea de populație, ca cei tineri să fie siliți să emigreze din propriile așezări; acest neam se înmulțea peste măsură din acest motiv, deoarece se uneau cu multe femei, obișnuiți fiind cu desfătări în exces.
De aceea tatăl îi alunga de la sine pe toți fiii adulți în afară de unul pe care îl lăsa în urmă ca moștenitor al cutumei sale.

Această lege a rămas neclintită pe timpurile multor regi până când regele Lothbrocus i-a urmat tatălui său la domnie despre care s-a declarat că provenea din seminția goților…

Referitor la goți, Adam din Bremen menționa:
Este pedepsit cu pedeapsa capitală acela care va fi avut relații intime cu soția altuia sau prin violență va fi siluit o fecioară”.
daci
Nu trebuie să înțelegem de aici că tantra susține neapărat relațiile multiple (de altfel, nu știm de unde luau getii cele 10 neveste).
Bărbatul și femeia au potențialități asemănătoare.
Aici menționăm această informație istorică pentru este foarte posibil ca geții să fi cunoscut continența sexuală (! – știu, e doar o presupunere, dar are o bază) fiindcă în lipsa continenței intracțiune amoroasă cu 10 femei îl obosește și îl îmbolnăvește pe bărbat. Chiar și o singură femeie „îi poate veni de hac” dacă nu este continent…

Ori… noi știm că geții s-au distins oriunde au ajuns în lume prin calități umane de excepție.