Cuplu spiritual versus cuplu profan

Tantra conferă iubirii sexuale transfiguratoare semnificaţia profundă a unei căi de autocunoaştere şi perfecţionare spirituală. Modelul ideal de cuplu pe care îl propune o cultură spune foarte multe despre nivelul de evoluţie spirituală al oamenilor care au creat-o. Din păcate, „cuplurile ideale” ale tradiţiei Occidentale sunt „modele” de relaţii tragice: Romeo şi Julieta, Tristan şi Isolda, sau modernul cuplu din Love Story. Aşa-zisa „mare iubire” este pentru occidental mai degrabă o pasiune romantică exaltată la maxim de ideea relaţiei imposibile. Ne putem întreba ce s-ar fi petrecut cu toate aceste cupluri în cazul în care destinul le-ar fi oferit un happy-end; nimic nu garantează că ele ar fi rămas etalonul „marii iubiri”. Spre deosebire de Occident, Orientul oferă numeroase exemple de cupluri perfecte. Întreaga religie hindusă şi în special tradiţia tantrică este bazată pe ideea că orice aspect cosmic este polarizat, de aceea este reprezentat printr-un cuplu polar opus – zeu-zeiţă – care întruchipează perfecţiunea pe nivelul respectiv. Vishnu-Lakshmi, Krishna-Radha, Brahma-Sarasvati, sunt doar câteva din sutele de cupluri divine care guvernează tradiţia tantrică, toate fiind, în ultimă instanţă, manifestări particulare ale cuplului divin Shiva-Shakti.

Relaţia de cuplu este pentru mulţi dintre noi unul dintre factorii care ne modelează cel mai intens destinul. Atunci când este armonioasă şi împlinitoare, ea poate deveni o continuă sursă de inspiraţie şi forţă interioară. Nu întâmplător se spune că în spatele unui mare bărbat se află de cele mai multe ori o mare femeie (sau mai exact o relaţie de cuplu excepţională). Dimpotrivă, o relaţie dizarmonioasă generează permanente tensiuni, frustrări, nemulţumiri, subminând forţa interioară a celor doi. Majoritatea oamenilor îşi doresc o relaţie de cuplu armonioasă, dar puţini realizează că relaţia pe care o au reflectă cel mai bine profunzimile sufletului lor. Prin urmare, cea mai bună metodă de a obţine o relaţie perfectă este să fii tu însuţi perfect. Dacă în relaţiile sociale pe care le avem reuşim în general să păstrăm o „mască” ce ne ascunde adevărata natură interioară, în relaţia de cuplu, mai devreme sau mai târziu, celălalt ajunge să ne cunoască în mod profund, dincolo de ceea ce am vrea să părem. Omul contemporan, asaltat de nenumăraţi stimuli şi de atâtea probleme care îşi aşteaptă rezolvarea, nu mai are răbdarea şi nici forţa afectivă necesară pentru a se deschide profund către celălalt şi a savura miracolul iubirii. În plus, el presupune în mod total eronat că într-o relaţie de cuplu nu este nimic de învăţat şi că poţi avea „relaţia perfectă” fără să faci nimic special pentru aceasta. O astfel de supoziţie este la fel de greşită ca şi aceea că poţi fi un mare pianist fără să fi studiat niciodată această artă.

Tehnicile tantrice referitoare la amorul sacru transfigurator aduc o cu totul altă perspectivă asupra relaţiei de cuplu care este privită ca fiind profund spirituală, ascendentă, menită să conducă pe o cale rapidă fiinţa umană la comuniunea cu Dumnezeu Tatăl. Relaţia de cuplu este manifestarea la nivel uman a unei armonii macrocosmice între polarii opuşi: yang şi yin, masculin şi feminin, plus şi minus. Atunci când atinge perfecţiunea, cuplul uman devine el însuşi o expresie a cuplului divin SHIVA-SHAKTI. Tocmai de aceea, în tantrism (ca şi în taoism), iubirea în cuplu constituie o cale spirituală extrem de complexă. Totodată ea este privită ca o adevărată artă care necesită o pregătire temeinică de natură fizică, psihică, mentală şi spirituală prin intermediul căreia adeptul poate deveni cu adevărat „iubitul perfect” (sau „iubita perfectă”).

Există diferenţe majore între o relaţie de cuplu profană şi o astfel de relaţie spirituală în care sunt folosite şi tehnicile tantrice vizând continenţa sexuală. Într-un cuplu profan de cele mai multe ori cei doi nu au idealuri comune ci, eventual, interese comune. Această lipsă de ideal face ca relaţia să fie ternă, fără strălucire, şi predispusă la o viziune meschină. Un cuplu spiritual se bazează în primul rând pe un ideal comun, divin. Într-o primă fază el ţine de aspiraţia de transformare, de autodepăşire, de amplificare a calităţilor divine. Atunci când cuplul este suficient de matur acest ideal se referă la revelarea plenară a prezenţei divine în fiinţa iubită sub forma Sinelui Nemuritor ATMAN.

În plan mental un cuplu profan ajunge deseori la divergenţe de opinii. Fiecare are punctul său de vedere, pe care îl consideră singurul corect aşa încât face tot posibilul să schimbe mentalitatea fiinţei iubite modelând-o după propriile sale convingeri. În cazul unui cuplu spiritual fiecare realizează că orice opinie referitoare la diferitele conjuncturi este doar un „adevăr personal” care nu trebuie impus celuilalt. Adevărul Suprem poate fi cunoscut doar de către acela care a atins stare de desavarsire spirituala. A învăţa să înţelegi că fiecare poate avea dreptate chiar şi atunci când cei doi au aparent puncte de vedere opuse generează o comuniune profundă, care de păşeşte nivelul mentalului inferior.

În plan afectiv în relaţia de cuplu profană există deseori ideea că este mai bine să fii iubit decât să iubeşti. Fiecare din cei doi este preocupat să „obţină” mai multă iubire deoarece aceasta îi asigură un anumit confort psihic. Într-un cuplu spiritual fiecare este conştient că numai o deplină reciprocitate în iubire poate asigura armonia şi fericirea. „A dărui” şi „a primi” devine astfel un joc sublim în care fiecare urmăreşte să ofere mai mult iar în felul acest se deschide sufleteşte şi poate primi mai mult.

La nivel sexual cuplurile profane sunt foarte dezavantajate de lipsa unor informaţii de bază care să le ajute să aibă o relaţie erotică profund satisfăcătoare. Lipsa continenţei face ca un act sexual obişnuit să dureze în medie sub un sfert de oră, în condiţiile în care o femeie are nevoie de aproximativ 45 de minute pentru a atinge orgasmul. Nu este de mirare că statisticile arată că 70% din femei nu ating niciodată această stare. Un cuplu spiritual iniţiat în procedeele tantrice referitoare la continenţa amoroasă are la dispoziţie nenumărate modalităţi de trezire, amplificare şi control a energiei sexuale. Astfel cei doi ajung să trăiască de fiecare dată când fac dragoste numeroase stări de orgasm şi de fericire copleşitoare. Graţie fenomenelor de transmutare şi sublimare generate atunci, energia creatoare este transformată astfel în energii psihice şi mentale din ce în ce mai rafinate.

O relaţie armonioasă şi spirituală de cuplu trebuie să se desfăşoare implicând global patru nivele ale fiinţei şi anume: planul erotic, planul afectiv, planul mental şi planul spiritual. Vom prezenta succint în cele în ce constă armonia de cuplu pe fiecare din aceste planuri: Armonia la nivel erotic se află, într-un anumit fel la baza întregii relaţii de cuplu. La acest nivel se manifestă concretizarea celei mai adânci aspiraţii de totalitate, de împlinire, care face ca cele două fiinţe să se apropie una de cealaltă. Acesta este planul infinitelor potenţialităţi, aici se găseşte sămânţa misterioasei flori a evoluţiei spirituale. Armonia deplină în acest plan nu poate apare decât atunci când, eliminând orice prejudecată sau inhibiţie corelată cu acest nivel, cei doi ajung să-l cunoască integral, având un control perfect asupra lui şi asupra energiilor care-l guvernează. Aici transfigurarea este cheia fundamentală care-i va conduce spre aceste realizări, ea fiind acea forţă magică ce poate transforma în mod real banalul în frunuseţe orbitoare, impuritatea în strălucire luminoasă, limitarea în infinit.

Forţa de transformare concretă pe care o are transfigurarea autentică provine totdeauna din sublimarea energiilor din plan erotic în planurile superioare ale fiinţei. Armonia la nivel afectiv aduce cu ea căldură sufletească, duioşie nesfârşită, blândeţe şi tandreţe, puritatea inimii. Ea face ca sufletul omului să se deschidă brusc spre lumina şi dragostea Divinului. De aici vine deschiderea spre celălalt şi capacitatea de empatie perfectă cu trăirile sale cele mai profunde. Sensibilitatea afectivă a celor doi face ca ei să ştie să preţuiască valorile umane şi să descopere împreună surse de nesfârşită bucurie. Armonia la nivel mental implică înţelegerea mutuală a celor doi. Din aces plan vine forţa angrenării împreună în orice acţiune, forţa de transformare atât interioară cât şi a lumii exterioare.Cei doi vor trăi sensul adevărat al afirmaţiei că „a iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt ci a privi împreună în aceeaşi direcţie”. Cuplul îşi va putea ghida viaţa prin intuirea sensului ascuns al tuturor lucrurilor şi situaţiilor. Armonia în plan spiritual provine din aspiraţia comună a celor doi de a folosi relaţia lor de cuplu ca pe o trambulină care să-i propulseze în evoluţia spirituală.

Înţelegând profund că scopul existenţei este atingerea stării de desăvârşire spirituală cei doi trăiesc permanent o stare de dăruire faţă de Dumnezeu şi faţă de principiile spirituale autentice. Această stare de armonie poate fi amplificată prin practica sprituală realizată împreună, constând în diferite tehnici spirituale realizate la unison, meditaţii, amor cu continenţa sexuala si transfigurare. De asemenea cei doi trebuie să-şi dezvolte puterea de a vedea în fiinţa iubită esenţa spirituală divină de dincolo de formă şi transformări. Această putere de transfigurare divină este evidenţiată deseori în textele tantrice care sunt concepute uneori ca dialoguri între cele două pricipii fundamentale cosmice Supremul masculin, SHIVA, şi eternul feminin, SHAKTI (sau DEVI). Într-un asemenea dialog DEVI spune: „ O, SHIVA, tu care eşti Sinele meu, acordă-mi graţia de a te iubi din toată inima mea”.

O asemenea transfigurare trebuie să stea la baza tuturor acţiunilor celor doi iubiţi şi ea trebuie să vibreze în orice gest, cuvânt sau gând. Atunci nu va mai putea exista distanţă care să-i separe, timp care să se scurgă între ei, suferinţă care să-i întunece. Iubirea lor se aseamănă cu iubirea a două stele, liberă fiecare în acelaşi spaţiu nesfârşit şi totuşi unite prin lumina ce radiază ca o punte între ele. Aceasta este modalitatea eliberatoare de a înţelege iubirea, este iubirea care-i luminează şi îi face pe oameni să devină zei.