Tantra poate fi tradusă ca şi “tesătură” sau “urzeală”, „evoluție prin intermediul corpului”, „transformare”.

Poate însemna, de exemplu,, ţesătura infinit de complexă a manifestării, pe care acest grup de practici urmăreşte să o transceandă, tocmai cu ajutorul “ţesăturii”. Cuvântul are şi înţelesul de cale spirituală sau disciplină, precum şi cel de tradiţie, metodă sau lucrare teoretică.

O altă inţelegere a acestui cuvânt este aceea de “transformare”, care este specifică doar într-o anumită perspectivă a tradiţiei tantrice.

Putem considera că acest cuvânt provine din cuvântul tana (corp) şi traa (a salva), prefigurând, astfel, semnificaţia acestui cuvânt, care în Adya Tantra înseamnă calea care oferă posibilitatea de transcendere a limitărilor care provin datorită identificării greşite cu corpul şi lumea exterioară ce ne parvine prin simţuri (şi care provine din ignoranţă) tocmai cu ajutorul corpului, sau , mai clar,

cu ajutorul oportunităţilor nenumărate pe care viaţa nostră integrată într-un ansamblu de corpuri ce ne pune în contact cu iluzia macrocosmică la diferite nivele de manifestare.

Menţionăm că ansamblul de metode practice oferite de Tantra nondualista sunt de ajutor pentru a realiza transcenderea şi Revelarea Supremei Realităţi în toate cele trei lumi: lumea fizică, lumea astrală şi lumea cauzală.

Tantra nondualista este partea esenţială a sistemului Trika. Trika înseamnă în Shivaismul din Kaşmir trinitate. Totodată, Trika este numele sub care şivaismul din Kaşmir a fost cunoscut înainte de anul 1900, deoarece conceptul trinităţii este manifestat în multe feluri în întregul său sistem filozofic.

Astfel în sistemul Trika putem întâlni trei tipuri de şcoli, dintre care doar ultima era considerată emblematică pentru acest sistem:

Bheda – dualism (Shaivagama),

Bheda-Abheda – dualism-nondualism, în același timp transcendent și imanent şi

– Abheda- nondualism.

În Tantra nondualistă există mai multe aspecte care pot fi numite triade sau trinităţi.

Astfel, există trei realităţi esenţiale:

– supremul transcendent – Shiva sau Dumnezeu

– energia creatoare supremă Shakti – energia creatoare a lui Dumnezeu, cea care face legătura între entitatea individuală sau microcosmosul individual şi Dumnezeu – atomul spiritual sau Anu – microcosmosul individual, care este o imagine completă, redusă la nivel individual, a macrocosmosului.

Macrocosmosul se reflectă în microcosmos şi microcosmosul se reflectă în macrocosmos, între ele existând o corespondenţă perfectă. Trika se reflectă şi la nivelul trinităţii energiei sau shakti:

– para – shakti – energia supremă, care caracterizează transcendenţa – para-apara shakti – energie supremă – nesupremă – caracterizează atât transcendenţa cât şi imanenţa concomitent

– aparashakti – energia nesupremă, care caracterizază imanenţa.

Trinitatea energiilor cuprinde voinţa, cunoaşterea şi acţiunea :

– Icca Shakti – energia voinţei, cea care apare la inceputul oricărei acţiuni sau proces.

-Jnana shakti – energia cunoaşterii, prin care orice acţiune este exprimată clar în mintea supremă, înainte de a fi împlinită.

-Kriya shakti – energia acţiunii .

Trinitatea cunoşterii cuprinde:

Pramatri – subiectul cunoscător

Pramana – modalităţile de cunoaştere

Pramaeya – obiectul de cunoscut.

În Tantra nondualistă, atunci când pramatri, pramana şi prameya devin una, adevărata natură a Sinelui şi a lumii este descoperită. Această stare de nondualitate este modul în care Dumnezeu (Shiva) şi tantricii (tantrika) realizaţi experimentează lumea.

Există trei stări fundamentale de conştiinţă:

starea de veghe – jagrat

– starea de vis – svapna

– starea de somn profund fără vise – sushupti.

Dincolo de acestea există o a patra stare numită turiya (ceea ce înseamnă a patra, nume folosit astfel deoarece este, altfel, indescriptibilă), care este fundamentul oricăreia din cele trei stări, existând, însă, şi în afara lor.

Există trei modalităţi de parcurgere a căii spirituale:

– Shambhavopaya – calea directă a lui Shiva sau calea divină , pe care este caracteristică o aspiraţie spirituală de neoprit, o raportare foarte directă la Conştiinţa divină

Saktopaya – calea divinei energii sau calea lui Shakti calea intermediară; aici tantrika trebuie să fie în stare să aibă un perfect control al trăirilor pentru a se menţine cu fermitate în cadrul trăirii care a ales-o pentru a parcurge calea spirituală

Anavopaya – calea individuală, a fiinţei limitate accesibilă fiinţelor limitate; aici aspirantul urmăreşte să îşi trezească sufletul realizând acţiuni prin care foloseşte intelectul (buddhi), suflul subtil (prana), corpul fizic (deha) sau obiecte exterioare cum sunt yantrele sau imaginile unui maestru autentic.

Există şi o a patra cale, mai puţin cunoscută şi mult mai puţin întâlnită, care este calea fără etape sau Anupaya, care este caracterizată de obţinerea Realizării instantanee, prin simpla raportare la Transcendenţă.

În Tantra nondualistă se cunosc trei nivele ale logos-ului (vak):

– pasyanti – logos-ul nediferenţiat, intuitiv sau “cuvântul văzut” (în inimă)

– madhyama – logos-ul mental sau vorbirea intermediară (în minte)

– vaikhari – logos-ul diferenţiat, vorbirea exterioară.

Există, de asemenea, trei impurităţi sau otrăvuri:

– anavamala – impuritatea de a ne considera limitati în completitudine (nu ne simţim compleţi fără ceva care ne apare, deocamdata, ca fiind exterior)

– maya mala – limitarea în cunoaştere, ignoranţa sau cantonarea în iluzia cosmică

– karma mala – limitarea în cadrul acţiunii, care generează identificarea greşită a subiectului cu autorul acţiunii, care este întotdeauna realizată de Sinele Suprem şi nu de ego.

Adaptare și completare – Acharya Shiva Shankara